9:00h - 13:00h

15:00h - 17:00h

Passeig Dos de Maig, 38

08204 Sabadell

937 123 442

Llar d’infants

Descoberta de l'infant

(DE 0 A 3 ANYS)

Som una llar que treballa tenint present, en tot moment, l’infant, procurant facilitar-li i afavorir-li una bona estada al centre i, a la vegada proporcionar-li una educació integral en tots els aspectes seguint el projecte educatiu de Vedruna Catalunya Educació.


Els Petits Gegants Vedruna és un centre autoritzat pel Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, amb codi de centre 08072802. Acollim infants de 0 a 3 anys.  Aquesta és l’etapa del creixement durant la qual l’infant va adquirint el coneixement, el domini i l’acceptació del seu cos. És quan estableix una diferència entre ell mateix i les persones que l’envolten, i quan aconsegueix una progressiva autonomia en les rutines i activitats quotidianes.

El nostre projecte educatiu

El nostre projecte educatiu, promou l’atenció personalitzada i es basa en l’afecte i en la confiança. La nostra programació té en compte, els continguts a impartir, els processos intel·lectuals a treballar d’acord amb l’etapa evolutiva del nen/a, els sistemes per afavorir la relació del nen/a amb el grup classe, i per últim, els recursos i situacions que fomentin les capacitats creatives d’expressió.
Vedruna Immaculada Sbd_Llar-10

Espais  de la llar

Totes les aules tenen de 30 a 40m2 , amb canviadors dins, són molt alegres, amb llum natural i amb tot el mobiliari nou i apropiat a les necessitats dels infants. A més a més, el centre disposa d’una aula polivalent on es realitzen les sessions de psicomotricitat i d’un pati de 260m2 molt assolellat repartit en dues zones ( pati pels lactants i pati per a la resta d’alumnes ).

Servei de menjador

Tots els àpats estan elaborats per un càtering que cuina de manera artesana i ecològica que ens permet, també, donar resposta a la necessitat d’alguns infants de dietes especials ( celíacs, intolerant a la lactosa i/o a la proteïna de la llet de vaca, etc.) bé sigui de manera puntual o permanent.

L’empresa de càtering és l’única empresa del Vallès Occidental que transporta el dinar sense trencar la línia calenta (més de 65ºC).

El nostre equip

Tot el personal que té cura dels infants té la titulació de tècnic/a superior en educació infantil o grau en mestre/a d’educació infantil. Les educadores seran les persones més importants per al nen/a i marcaran les seves referències afectives i educatives. Per això, és molt important que, a part de la seva formació acadèmica, les educadores dels Petits Gegants Vedruna tinguin valors tan importants com: vocació, tendresa i capacitat per donar afecte i alegria als nens.

SERVEIS

El nostre horari és extens i flexible, de 7:30h a 18h, per ajudar a una bona conciliació familiar.

El servei d’acollida de la llar és el temps d’atenció als alumnes fora de l’horari escolar . Així doncs el servei d’acollida és al matí de 7.30h a 9h.

Un equip de professionals de l’àmbit psicopedagògic orienten a les famílies que necessitin d’aquest servei.

Vedruna Immaculada Sbd_Llar-5

Activitats complementàries

Iniciació a la música: Volem donar un enfocament més màgic a la classe de música fent que a les diferents sessions es treballin des de cançons de bressol, jocs de mans, jocs de falda, danses, cançons tradicionals, instruments i audicions de música clàssica fins a músiques d’actualitat.

 

Massatge infantil: El grup de P0 (lactants), realitza sessions de massatge infantil. L’objectiu principal del massatge infantil és l’estimulació dels sentits dels infants, però també afavorir els vincles afectius entre els pares-educadores i els infants, mitjançant la comunicació a través del tacte, la mirada, el contacte pell a pell, el somriures, el sons, les abraçades, les olors, les emissions de veu i les respostes.

 

Psicomotrocitat: A l’escola ajudem als infants a adquirir les maduracions motores, lingüístiques i espacials, oferint-los l’espai adequat (sala psicomotriu) i el material necessari per experimentar amb el seu cos i amb els objectes, deixant-los córrer, saltar, jugar fent del moviment una font de plaer essencial per al seu desenvolupament global.

 

Excursions i sortides: Excursions i sortides matinals (grup de P2) Creiem convenient i també necessari fer sortides per tal que el nen/a aprengui a conviure en grup fora de l’ambient familiar. Realitzem sortides pel barri, per conèixer l’entorn més proper de la llar i, també, fem sortides setmanals al bosc.

Llengua anglesa: El grup de P-2, fan classes d’anglès un cop per setmana.

Altres activitats de la llar

Tradicions: Al llarg del curs escolar treballem i celebrem diferents  festes populars i tradicionals de la cultura del nostre país.

 

La família: Obrim les portes a la participació de les famílies, els animem a col·laborar i a participar, per tal que visquin a prop el dia a dia dels infants a l’aula. La confiança i la comunicació són la base més rellevant per tal d’afavorir una bona relació entre les famílies i l’escola. La nostra llar proposa espais o moments de trobada per poder atendre les necessitats que, com a pares, ens puguin sorgir: el contacte diari, l’ús de Clickedu, l’agenda escolar, els informes de seguiment de l’alumne, les reunions pedagògiques, la participació activa de les famílies i les cartes informatives.

El pati: El pati de l’escola és un espai més on podem gaudir de l’aire lliure. En aquest espai poden créixer i formar-se, gaudint d’un entorn ric amb propostes on poden moure’s amb llibertat. El pati forma part de l’espai pedagògic de la llar, per això l’aprofitem al màxim.

Projecte de l’hort: un espai que fomenta la col·laboració i cooperació. És un recurs mediambiental que ens ajuda a transmetre no només coneixements sinó valors de col·laboració. Amb l’hort els infants s’inicien en l’art de cultivar amb respecte per a la natura, tot observant l’entorn. Sense dubte és un lloc per aprendre mitjançant les vivències directes, experimentant, tocant i sentint els elements naturals.

Projecte de l’art: A través de l’art, treballem les figures geomètriques, colors, escultures, pintors, escultors, etc. L’art ens recorda que l’acte d’observar intensament, d’obrir la sensibilitat a l’entorn, produeix una recompensa qualitativa en el procés de viure.

Activitats d’anglès: Treballem la llengua anglesa de manera lúdica, a través d’imatges i música. La metodologia de treball ofereix un bon contacte inicial amb aquesta llengua estrangera.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website