9:00h - 13:00h

15:00h - 17:00h

Passeig Dos de Maig, 38

08204 Sabadell

937 123 442

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 13 A 16 ANYS)

Amb rigor i flexibilitat

L’etapa d’educació secundària obligatòria és la continuació de l’etapa de primària. Hi accedeixen tots els alumnes que han superat l’etapa anterior. Acull als nois i noies entre els 12 i 16 anys.
L’etapa de l’educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics i s’organitza en diferents matèries, oferint els coneixements i recursos necessari per assolir les competències bàsiques pròpies de l’etapa. Així mateix, i seguint el nostre projecte educatiu, impulsem una formació integral de l’alumne, centrant-nos en els seus interessos i motivacions.
L’últim curs, a més, es posa especial atenció en l’orientació acadèmica posterior i en la integració de l’alumne en el món laboral.

○ Llengua i literatura catalana
○ Llengua i literatura castellana
○ Llengua anglesa (1a llengua estrangera)
○ Llengua Francesa
○ Llatí

○ Matemàtiques

○ Ciències Naturals
○ Biologia
○ Física i Química
○ Tecnologia

○ Ciències Socials

○ Música
○ Visual i plàstica

○ Educació Física

○ Cultura religiosa

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual. Aquest programa l’ha creat Academica Corporation per tal de preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu. A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes. Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website