9:00h - 13:00h

15:00h - 17:00h

Passeig Dos de Maig, 38

08204 Sabadell

937 123 442

Educació infantil

PROTAGONISTES DEL SEU CREIXEMENT

(DE 3 A 6 ANYS)

Autònoms i comunicatius

“Des de l’escola acompanyem als més petits en el seu desenvolupament global amb l’objectiu de fomentar la seva autonomia, comunicació, curiositat i iniciativa per aprendre i conviure amb els altres.
L’entorn acollidor de l’escola permet que els alumnes es sentin motivats i comodes per realitzar el seu propi procés d’aprenentatge, sent ells els únics protagonistes.“

● Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
● Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
● Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

● Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
● Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferente contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

● Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
● Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

● Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
● Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes d’activitats i materials, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar… i interactuar amb els companys de P3, P4 i P5. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website