9:00h - 13:00h

15:00h - 17:00h

Passeig Dos de Maig, 38

08204 Sabadell

937 123 442

Educació primària

AVANÇANT EN EL PROCÉS D'APRENENTATGE

(DE 6 A 12 ANYS)

Responsables i competents

L’educació primària és una etapa fonamental en la formació i creixement personal dels nostres alumnes.
Les finalitats bàsiques d’aquesta etapa educativa són proporcionar a l’alumnat un marc d’aprenentatges que li permetin iniciar-se en l’adquisició de les competències bàsiques i en l’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges. Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

○ Llengua catalana i literatura
○ Llengua castellana i literatura
○ Llengua estrangera
○ Tallers de llengua per treballar més específicament aspectes de comprensió lectora, comprensió oral i expressió escrita.
○ Auxiliar de conversa.
○ Activitats o sortides escolars en llengua estrangera.

Matemàtiques amb Innovamat.

○ Visual i plàstica
○ Música

Educació física

○ Cultura Religiosa
○ Valors Humans

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes d’activitats i materials, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar… i interactuar amb els companys d’altres cursos. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website