9:00h - 13:00h

15:00h - 17:00h

Passeig Dos de Maig, 38

08204 Sabadell

937 123 442

CFGM Gestió Administrativa

CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

El teu futur professional comença aquí

Oferim el CFGM de GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades. 

 • 2 cursos
 • 2.000 hores
 • Matins

– Tenir el títol de Graduat en ESO o equivalent

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM)
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau
  superior.

 

 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

1r curs:

 • Comunicació empresarial i atenció al client 165 hores
 • Operacions administratives de compravenda 132 hores
 • Operacions auxiliars de tresoreria 132 hores
 • Tècnica comptable 132 hores
 • Tractament informàtic de la informació (I) 132 hores
 • Anglès 99 hores
 • Formació i orientació laboral 66 hores
 • Tutoria 33 hores

2n curs:

 • Operacions administratives de recursos humans 99 hores
 • Tractament de la documentació comptable 132 hores
 • Tractament informàtic de la informació (II) 99 hores
 • Empresa i Administració 132 hores
 • Empresa a l’aula 264 hores
 • Formació en centres de treball 416 hores
 • Tutoria 33 hores
 • Tutoria personalitzada i continuada
 • Formació pràctica i motivadora. Pràctiques en un pis simulat a la mateixa escola i equipat amb tot el necessari.
 • Seguiment de les pràctiques a les empreses
 • Orientació laboral
 • Grups reduïts

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • auxiliar administratiu o administrativa.
 • ajudant o ajudanta d’oficina.
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió personal.
 • administratiu o administrativa comercial.
 • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques
 • recepcionista
 • empleat o empleada d’atenció al públic
 • empleat o empleada de tresoreria
 • empleat o empleada en mitjans de pagament.

Les persones que superen el cicle formatiu de grau mitjà obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional,
 • al món laboral.

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.